Domek nad morzem. Kontakt.

Rick-Pol
Kopalino, ul. Morska 65
Telefon: 603 750 442 lub 609 090 482
Email: rick-pol@wp.pl